Bij financiële planning kunt u denken aan alles wat van invloed kan zijn op de financiële huishouding van uw gezin of bedrijf. Uw hypotheek, pensioen, vermogensontwikkeling, inkomensontwikkeling, sociale zekerheid, wetgeving, nalatenschapsplanning, of bedrijfsoverdracht, het zijn allemaal facetten van financiële planning.

Het doel van een financieel plan kan verschillend zijn. Maar meestal is de bedoeling inzicht te geven in bovenstaande zaken en te bekijken in hoeverre bepaalde aspecten invloed hebben op elkaar. Uw adviseur heeft de volgende werkwijze. Inventariseren, analyseren en optimaliseren.

Bel of stuur een e-mail voor een persoonlijke afspraak en wij nemen direct contact met u op.